Bjarne Harloff (1977) er ansatt som ny daglig leder og startet offisielt i stillingen 1. august. Han er utdannet sivilarkitekt med 21 års erfaring i bransjen, og er overbevist om at god arkitektur påvirker mennesker positivt.

«Jeg er utrolig glad for muligheten til å lede HOLON Haugesund. Vi har dyktige og dedikerte medarbeidere som arbeider hardt for å utgjøre en forskjell i et stort fagfelt. Arkitektens oppgave er å ivareta våre omgivelser. Nye bygg og tiltak må derfor tilføre steder verdi. Dette er noe vi bruker mye energi på i prosjektene våre, og vi ser at det gir gjenklang i markedet. I januar var vi åtte ansatte, men allerede fra 1.september er vi blitt tolv ansatte i Haugesund. Det er vi fornøyd med, og min jobb blir å forvalte denne positive trenden og sørge for at de gode kreftene blir hos oss.» – sier Bjarne Harloff.

Harloff tar over stillingen etter Atle Strønstad, som har vært daglig leder i HOLON Haugesund as, de siste 11 årene. Strønstad skal fortsette i firmaet som prosjektleder og arkitekt.

«Jeg har i mine drøyt 11 år som leder fått være med på en spennende utvikling i firmaet fra Opus Arkitekter (dannet 1998) til vi ble HOLON. Etter noen krevende år med omstilling, nedbemanning og corona, er tiden moden for å overlate et kontor i rivende utvikling til yngre krefter. Nå som jeg nærmer meg pensjonsalder, men fremdeles har motivasjon og mye å tilføre firmaet faglig, ser jeg frem til noen år tettere på prosjekterings-faget.» – sier Atle Strønstad.

HOLON er et arkitekturfellesskap på Vestlandet med kontor både i Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger, med en sterk lokal forankring og tilstedeværelse, og har som ambisjon i sine prosjekter å gi mer tilbake enn de tar. De fire avdelingene er fortsatt lokalt eid og drevet, men fungerer nå som ett kontor med én felles kurs. Etter sammenslåingen i 2019 har den kollektive kraften gitt tyngde og kapasitet til å gjennomføre prosjekter på nasjonalt og internasjonalt plan.

Sammen utgjør de et arkitektfellesskap med bred kompetanse og erfaring fra prosjekter med høy kompleksitet. De er byplanleggere, landskapsarkitekter, arkitekter, ingeniører og interiørarkitekter med en felles visjon: å skape arkitektur som elsker mennesker.

«Til tross for en utfordrende oppstartsperiode under pandemien har vi nådd mange av våre delmål allerede. Vi har utviklet et godt og effektivt internt samarbeid, vi har vunnet flere store konkurranser og har blitt prekvalifisert til prosjekter som tidligere ikke var innenfor vår rekkevidde fordi vi ble vurdert som for små.» – sier Pål S-N Reksten som er leder for alle HOLONs avdelinger.


Kontakt

Styreleder HOLON Haugesund
Per Sigurd Velde
Tlf.: 930 35 681
Mail: psv@pervelde.com

Daglig leder HOLON Haugesund
Bjarne Harloff
Tlf.: 959 23 388
Mail: bjarne@holon.no