Holon
Det vi omgir oss med betyr noe, og arkitektur skal ville noe. Vi skal berike omgivelser, og foreslå nye veier å gå.

Journal

Flokene
Flokene

Bolig – Ryvarden kulturfyr

2020

Portalen
Portalen

Bolig – Bergen

2017

Lukk