Et datasenter utenom det vanlige

På oppdrag fra Green Horizon og i samarbeide med entreprenør Masiv, har vi i Holon tegnet et datasenter tilknyttet et av Norges største gartnerier; Wiig Gartneri på Orre i Klepp kommune. 

Datasenteret er tegnet som en forlengelse av gartneriet og skal bidra til matproduksjon; overskuddsvarmen fra datasenteret skal nemlig brukes til å dyrke tomater!

 «Wiig Gartneri er kjent for å være pionærer innenfor veksthusbransjen når det gjelder energieffektive og miljøvennlige løsninger. Gartneriet har investert betydelige beløp i slike tiltak de siste årene. Resultatet er halvert energiforbruk. Likevel er vi utsatt for tøff internasjonal konkurranse og vi ønsker fortsatt å forbedre konkurransesituasjonen vår for å øke matproduksjonen i Norge. Vi er derfor glade for at Green Horizon planlegger å bygge et Green Box datasenter ved siden av vårt anlegg og at vi kan få høykvalitets overskuddsvarmen fra datasenteret» kunne Kaare Wiig fortelle i en pressemelding tidligere i høst. 

Datasenteret vil bli det første karbonnegative datasenteret i Europa kunne Stavanger aftenblad fortelle I oktober i år: «Når datasenteret er på plass kan det bidra til en utslippsreduksjon på rundt 2000 tonn i året. Dette skjer ved at naturgassen blir erstattet med spillvarme fra det nye anlegget.[…] Ifølge konsulentrapporten som er skrevet i forbindelse med søknaden, kommer det fram at dette datasenteret vil blir det første i Europa som blir karbonnegativt, altså at det fjerner CO₂.»

Les artikkel i sin helhet her:
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/RG0Jox/bygger-for-200-millioner-nytt-datasenter-skal-gi-lys-og-varme-i-wiig-gartneri

Selve bygget er utformet som en forlengelse av drivhuset. Vi benytter betong i form av gjenbrukbare betongelementer til selve datahallen, ellers benyttes trevirke i de øvrige konstruksjoner, og det hele er samlet i en lettere trekonstruksjon, med semitransparente fasademoduler som et ytre skall, god passende som forlengelse av drivhuset. Modulene er tegnet slik at vi kan benytte ombruksplater i hele fasaden.

Sikkerhet er essensielt for et datasenter I utformingen av dette datasenteret har vi derfor ønsket å utfordre det typiske sikringsgjerdet med et mer stedstilpasset uttrykk.  Blant Jærens mange steingarder har vi tegnet et sikringsgjerde kombinert med høyere og lavere gabionvegger. På denne måten kan vi sikre bygget ved ombruk av eksisterende materialer i en ny mur, da gabionene skal fylles med lokal stein.

I november fikk vi rammetillatelse fra Klepp kommune etter politisk behandling av søknaden. 

Vi gleder oss til det videre arbeidet frem til ferdigstillelse, med planlagt innflytting om et drøyt år.