HOLON vil skape arkitektur som lytter til menneskene som skal bruke den, som samtaler med omgivelsene den blir en del av, og som forteller om hvordan individ, fellesskap og arkitektur forutsetter – og virker på – hverandre.

HOLON skal være et foregangsfirma innenfor bærekraftig og ansvarlig arkitektur som bidrar til at det bebygde miljø utvikles i en retning som samsvarer med jordens bæreevne og som er i tråd med vår visjon om å skape arkitektur som elsker mennesker.

Nå tar vi et nytt og viktig steg videre og ansetter egen klimastrateg.

Ørjan Kongsvik Aall

Ørjan Kongsvik Aall er utdannet sivilingeniør Energi og miljø ved NTNU, og
har tidligere jobbet som bærekraftsjef og klimastrateg for Sweco hvor han har hatt ansvaret for utviklingen av klimastrategien for Sweco Norge, og vært bidragsyter til konsernet sin klimastrategi. Han har i tillegg samlet alle de største rådgiverne i Norge om felles måling og rapportering av klimagassutslipp.

I tillegg er han involvert i flere ambisiøse områdeutviklingsprosjekt og er arkitekten bak å transformere trafostasjonen på Montana til Bergens mest klimavennlige nabolag, i tråd med 1,5 graders byen Bergen. Han er en etterspurt foredragsholder og en dyktig kompetansedeler og formidler.

I HOLON vil Ørjan få ansvaret for videreutviklingen av firmaets egen bærekraftstrategi i tillegg til å være fagansvarlig for klima- og miljøutviklingen i prosjektene våre. 

Vi er trygge på at en satsing på denne kompetansen i eget «hus» er et viktig grep, både for eget firma, men også for kunder og samarbeidspartnere som vil være med på reisen mot å gjøre byggebransjen mer klimavennlig.