I høst inviterte Caiano Eiendom 4 norske arkitektkontorer til en begrenset arkitektkonkurranse, for å belyse muligheter for utnyttelse av eiendommen Smedasundet 77 i Haugesund. Vi er glad for å kunne meddele idag at HOLON Arkitektur er utpekt som vinnere med forslaget «Brufjord»!

Oppgaven var å transformere eksisterende bebyggelse sammensatt av enkelstående hus, sjøhus, lavblokk og lagerbygninger, til et 3-ganger så stort romprogram innenfor eksisterende byggelinjer. Eiendommen ligger i et bykvartal med stor terrengforskjell og tett bebyggelse, med en komplisert infrastruktur tett opp til byens viktigste byrom, kaipromenaden.

Vårt forslag, «Brufjord», fokuserer på fleksible forbindelser og attraktive plassdannelser på alle nivåer rundt bygningsmassen. Ved å tilrettelegge for aktive arealer mot terreng der hvor mennesker ferdes, viskes skillet mellom ute- og inne-rom bort, og sørger for en mer fleksibel bruk av arealene inne. Attraktive, ekstroverte utleielokaler i de to første etasjene åpner seg ut mot havnepromenaden, og vil kunne styrke byrommet og åpne opp for flere gode møtesteder.

I de øvrige fire etasjene, er det foreslått 3 punkthus organisert rundt et skjermet byrom og felles gårdshage mot øst. Med sin mer fragmenterte form skaper de siktlinjer mellom byen og sundet, samt at de sørger for optimale lysforhold. Disse skaper en ny silhuett mot sundet, med sin moderne tolkning av den tradisjonelle sjøhusbebyggelsen. Disse er tenkt bygget i massivtre, og skal kunne romme alt fra servicefunksjoner, kultur, kontor og boliger. Byggene skal imøtekomme bærekraftige prinsipper for moderne byggteknikk og har en målsetting om BREEAM excellent sertifisering.