Og, Opus og Plank arkitekter, med til sammen rundt 75 ansatte, går nå sammen og danner HOLON.

Og (Bergen), Opus (Haugesund) og Plank (Stavanger) er alle veletablerte kontorer med høy faglig integritet og solid lokal forankring. Det vil HOLON bygge videre på. Vi blir en aktør som fremdeles skal være sterke lokalt, men vi vil nå få tyngde til også å gjennomføre prosjekter på nasjonalt plan. Vi utvider nedslagsfeltet vårt, samtidig som vi øker den lokale handlekraften.

De tre avdelingene vil fortsette å være lokalt eid og drevet, men vil etter sammenslåingen fungere som ett kontor, og ha én felles kurs. HOLON er et arkitekt-kontor; vi er arkitekter, urbanister, interiørarkitekter og landskapsarkitekter.

Når vi nå går sammen, betyr det at vi kan arbeide mer dynamisk, mer fleksibelt. Vi vil kunne dele de faglige ressursene mellom de tre byene. Vi vil dessuten få kapasitet til å knytte til oss flere engasjerte arkitekter som ønsker å jobbe med et vidt spekter av oppgaver, og som kan gjøre oss enda mer konkurransedyktige.

HOLON retter seg mot ambisiøse oppdragsgivere og samarbeidspartnere – private så vel som offentlige – som ser at vi trenger arkitektur som bryr seg om menneskene som skal bruke den. Det betyr at vi vil prioritere å arbeide med prosjekter som bygger fellesskap, og som gjør omgivelsene våre mer menneskevennlige. Arkitekturen Holon skaper skal ha estetiske, funksjonelle og sosiale kvaliteter som varer langt inn i framtida. Arkitekter har et ansvar for å sørge for at kortsiktig hensyn ikke får styre hvordan arkitekturen vår – vårt felles rom – blir utformet. Det ansvaret er HOLON klar for å ta.