Sauda Folkets hus er en karakteristisk bygning i enkel nyklassisistisk stil reist på dugnad av arbeiderne ved Sauda smelteverk i 1931.

Huset regnes som landets mest typiske og best bevarte eksempel på arbeiderklassens forsamlingshus fra 1930-tallet.