HOLON Arkitektur har sammen med GL prosjektservice, Sweco og BOGL landskapsarkitekter vunnet Tysvær kommunes konkurranse om nye Frakkagjerd ungdomsskole for 540 elever. Skolen er under oppføring, og er forventet ferdigstil sommer 2025.

 

 

 

Tysvær kommune ønsker bygge en skole som styrker elever og nærmiljø. Visjonen er en inspirerende, inkluderende, skole som gir læring for livsmestring. Skolen skal også være et nærmiljøanlegg. Dette innebærer at den nye skolen må være en identitetsskapende arena for elever og andre brukere og beboere i vestre Tysvær.

 

Bak konkurranseforslaget IRIS ligger en ide om at nærmiljøfunksjonen måtte oppleves kraftfullt i omgivelsene og samspille tydelig med skolen. Bygget burde derfor ikke bli en «typisk skole», litt privatisert, men gi et nytt og friskt svar på kommunens ambisjoner. Løsningen var å tydeliggjøre funksjonsdelingen i plan- og bygningsvolum og å lage en ikonisk form som alle kan lese godt i landskapet og umiddelbart blir nysgjerrig på. Slik vil anlegget kunne gi identitet, stolthet og bygge fellesskap på Frakkagjerd og i Tysvær.

 

Formen har også vært styrt av et ønske om å gi en ny, innovativ løsning på de romlige utfordringene dagens og morgendagens pedagogiske krav stiller. Utformingen av elevenes hjemmebaser skulle gi identitet, fleksibilitet, oversikt, fordypning, nysgjerrighet og fellesskap.

Vi håper dette har lykkes, og siterer med glede juryen:

 

«IRIS representerer det mest nytenkende og spennende grepet for nye Frakkagjerd ungdomsskole. Det gjelder både i forhold til arkitektonisk uttrykk og de rommelige kvaliteter inne i bygget. Det er forfriskende å se et forslag som har en arkitektonisk visjon som beveger seg ut over det programmatiske og funksjonelle.»