2008

Boliganlegg med 13 leiligheter som er bygget for salg på det åpne markedet, er en fortetting i et eksisterende eneboligområde.

Ved utformingen av boligene har det vært en forutsetning at bygningsmassen i høyde og skala skulle tilpasse seg nabolagets småhusbebyggelse.