Våren 2021 ble det gjennomført en plan- og designkonkurranse for revitalisering av indre Laksevåg. Vi vant dessverre ikke denne gang, men vi benyttet muligheten til å utforske og studere andre måter å tenke byutvikling på som vi mener ofte blir glemt.

I utvikling av bynære havneområder ender man ofte med lange «rasjonelle» ubrutte kaifronter, som ikke tar høyde for menneskets flyktige bevegelser i byen og de gode, naturlige pausene.

Med «LAXEVAAG 7» ønsket vi å vise hvor viktig det kan være å legge opp til en mer skånsom tilnærming i utviklingen av et område som idag er preget av massiv bebyggelse, skyggefulle omgivelser og tung trafikk.

Fingerfletting av parkdrag og vannkanten på tvers av bevegelsen gir rom for pauser i det travle bylivet, og møtet mellom natur og kultur blir likeverdige.

Vi ønsket å rendyrke og videreføre kvalitetene i eksisterende bygg og strandlinje. Slik trekkes linjene mellom historie og nåtid og hjelper oss å lese utviklingen i området. Samtidig ville vi benytte muligheten til å vise kontraster mellom høy og lav
utnyttelse i et eksisterende karakteristisk bymiljø.