Terrassert boligbebyggelse på Bruvikveien på Mariero I Stavanger. Bebyggelsen er i fem etasjer med 21 boenheter og parkering under terreng. Bebyggelsen ligger seg inn i den sørøst-vendte skråning og trapper ned mot sjøen.

Takflater utføres som grønne tak og fasader hovedsakelig i tre i samspill med omkringliggende bebyggelse.

Fra Bruvikveien oppleves bebyggelse som to tomannboliger, og tilpasser seg således omkringliggende bebyggelse i skala, så vel som uttrykk.