Byggets særpreg er en stor åpning midt i bygget, fire etasjer høy og 8 meter bred. Denne portalen sørger for visuell kontakt med sjøen på tvers av bygget og tydeliggjør inngangspartiet.

En stor, urban park langs byggets sørside skaper en grønn buffer mellom bilvei og bolig. På taket er det lagt opp til parsellhager mellom en pergola som beskytter mot vær og vind.