Tysnes kommune ønsket en barnehage med en utforming og estetikk som skulle gi barn og voksne mulighet til å oppleve natur og bygg i ett. Tomten er værutsatt og ligger i skrående terreng. Ved å plassere barnehagen relativt høyt oppe på tomten, i en hestesko som stikker ut fra terrenget, gav vi dem et lunt uterom i overgang mellom bygg og terreng på baksiden. Utsyn fra bygget over eksisterende skolebygg og plass til å etablere fotballbane mellom nybygg og eksisterende bygg. HOLON vant konkurransen og er nå i gang med å utarbeide entreprisegrunnlag i samarbeid med Tysnes kommune.