Formålet med prosjektet er å legge til rette for et næringsområde med kombinerte formål som produksjon, lager, engrossalg og undervisning.

Prosjektet har høye kvalitets- og miljømål (BREEAM Excellent). Utbyggingen har mål om 50% reduksjon i klimagassutslipp for byggefase, materialer og energi i et livsløpsperspektiv på 60 år. Prosjektområdet skal ha egen fornybar energiproduksjon, og byggene lavt energibruk med høy andel av fornybar energi i tillegg til at plante og dyreliv i omkringliggende naturområder skal styrkes. Sosial bærekraft, klare og ambisiøse føringer på arkitektur og estetikk skal hensynta de omkringliggende områder og nabolag.

Juryens oppsummering:

HOLON Arkitektur har fremmet et fleksibelt konsept med høye kvaliteter som kan tilpasses ulike leietakere. De har utvist meget god oppgaveforståelse og viser et konsept som fremstår som tiltalende også for omgivelsene. De har og vist hvordan materiellet kan benyttes i dialog med leietakere. Inntrykket ble positivt forsterket gjennom avklaringsmøte. De tilbudte kandidatene har begge lang erfaring, har jobbet med tilsvarende prosjekter og har jobbet sammen i flere prosjekter tidligere. Inntrykket ble positivt forsterket gjennom avklaringsmøte.

Vi takker Theodor Eiendom så mye for tilliten og ser frem til et godt samarbeid!