Vårt team er utropt som vinner av Statsbyggs konkurranse om HVL Campus Haugesund. I team med Backe Rogaland AS, COWI og Teqva ble vårt forslag vurdert som best på både løsning og pris.

Prosjektet er et tilbygg på ca 4.200m2 til Høgskulen på Vestlandet, i Haugesund. Bygget skal romme nye simulatorarenaer for sykepleie (helse- og sosialvitenskap) og nautikk (Ingeniør- og teknologiutdanning) samt lærerarbeidsplasser og fellesfunksjoner.

Tomten har en sentral og eksponert beliggenhet med direkte nærhet til Rådhusparken og kort avstand til offentlig kommunikasjon.

Vi i HOLON Arkitektur vil ha rollen som arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt ved Paraply Landskap, samt ansvarlig søker i prosjektet, og ser frem til et godt samarbeid, både med vårt team, samt Statsbygg og Høgskulen på Vestlandet (HVL)!