Vi gleder oss over oppstart på S77, som vil bli et av de viktigste nye byutviklingsprosjektene i Haugesund. Dette bygget får rundt 8000kvm næringsareal og innfører en nye forbindelser mellom Strandgata og Indre kai.

Et nytt byrom mot øst fungerer som inngangsplan for de tre punkthusene på husets 3.etasje, samtidig som det åpner for en snarveg i diagonalen fra «Vedalmenningen» til hotell Maritim.

I tillegg vil ny og bredere havnepromenade langs Smedasundet gi muligheter for ny bruk i en situasjon som i mange år har vært veldig smal.

Å arbeide og oppholde seg tett på Smedasundet er en kvalitet som ligger i Haugesunds-beboeres ryggmarg og vi ser frem til dette prosjektet står ferdig!