Turbohytta blir en unik hytte i Hunnedalen, langs stien til Blåfjellenden i kort og lett fremkommelig avstand fra hovedveien. Den skiller seg ut fra øvrige turistforeningshytter både i forhold til tilgjengelighet, plassering og ikke minst i forhold til målgruppen. Hytta skal være en ubetjent turisthytte skreddersydd for barnefamilier, og som er godt tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.

Hytta sin visjon er «Ekspert i friluftsliv». Målet med visjonen er å lære barn gleden av å være i naturen, gi dem et trygt sted der de kan tilegne seg kunnskaper som gjør dem selvstendige på tur. Hytta er inndelt i tre deler som hver representerer de ulike stadiene i utviklingen mot å bli en ekspert i friluftsliv. Områdene er tilpasset ulike aldersgrupper og hvert soverom har ekstra fokus på ulike tema tilpasset alder og nivå.

Den frittliggende «eksperthytta» har ikke strøm eller innlagt vann og skal være et mål for de litt eldre barna å strekke seg etter for å tørre å sove ute alene.

Turbohytta har som misjon å lære unger (og kanskje foreldrene) om kvalitetene med en nøktern hyttebruk og det å ta vare på naturen og ikke forbruke den. En bevisstgjøring rundt bærekraftige valg og løsninger skal være en naturlig del av hytteopplevelsen og hytta blir en viktig historieforteller for å gi barn og unge et bevisst forhold til ressursbruk; Et trafikklyssystem signaliserer når en er selvforsynt med strøm og når en må bruke tilført strøm fra nettet, et sentralt plassert «fikserom» der alle kan lappe Gortex-utstyr, sy hullet i ullsokken og fikse fjellskoene skal lære oss om verdien av å ta vare på det utstyret vi allerede har.

Fiks alt alltid, og sats på opplevelser, ikke utstyr!

Hyttas formspråk og plassering samspiller både med det fjerne og nære landskapet. Det fjerne landskapet ,der fjellene møter himmelen, tas opp i den fasetterte takformen. Det nære landskapet hvor tomta har en slak skråning fra en lav kolle i vest, vil sammen med hytta danne et åpent og inviterende tun som inviterer folk ned fra stien. Tunet er den store samlingsplassen for alle, både for de som bor på hytta men også folk på dagstur. Tunet vil bli et knutepunkt for øvrige hyttebeboere i Hunnedalen der det tilrettelegges for sosiale sammenkomster og turglede. Uteområdet inneholder en stor og samlende bålplass, en frittliggende badstu, hengekøye-camp, og selvfølgelig alle de naturlige lekearealene som allerede finnes med klatresteiner, akebakker og krokete fjellbjørker.

Alle de sosiale sonene i hytta har god kontakt med tunet, slik at man kan se hvem som kommer og hva som skjer. Samtidig har vi lagt vekt på at man kan trekke seg tilbake til sine egne områder i hytta. Soverommene er private og henvender seg mot øst og en roligere sone.

Innvendig er hytta planlagt på barns premisser som både skal stimulere til lek og læring. Trappevertikalen er i tillegg en rutsjebane og en aktivitetsflate med sovenett og klatrevegg. Alle soverom har egne tema og oppgaver som skal gi læring og mestring på veien til å bli «ekspert i friluftsliv».

Vi gleder oss til å ta fatt på den videre planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.