Deling av tomter og to nye eneboliger. To tomter er blitt til tre og to nye boliger er oppført for to generasjoner. Boligene er svært ulike i innhold, men har fått uttrykk som harmonerer med hverandre.