Holon

I Smedasundet, like under Risøybroa, inn mot Vedalmenningen, på indre kai, ligger 3 bygg klynget sammen. Tross ulike byggelinjer, møneretninger og materialbruk danner de en variert og harmonisk helhet.

De danner indre kais sørlige fondvegg og avslutning. Det midterste bygget strekker seg betydelig ut i Smedasundet.

Gangveien videre sørover mot Hotell Maritim, Slaktehuset og Høvleriet trekkes ut rundt bygningsmassen på en smal brygge. Bevegelsen gir perspektiver ut i by- og landskapsrommet, under broen, nær sjøkanten, langs bebyggelsen.

Konkurranseforslaget

Arbeidene er igangsatt

Endelig igang med Smedasundet 77!
Vi gleder oss over oppstart på S77, som vil bli et av de viktigste nye byutviklingsprosjektene i Haugesund. Bygget skal huse rundt 8000kvm næringsareal, i tillegg til å innføre nye forbindelser mellom Strandgata og Indre kai.
Et nytt byrom mot øst fungerer som inngangsplan for de tre punkthusene på husets 3.etasje, samtidig som det åpner for en snarveg i diagonalen fra «Vedalmenningen» til hotell Maritim.
I tillegg vil ny og bredere havnepromenade langs Smedasundet gi muligheter for ny bruk i en situasjon som i mange år har vært veldig smal.
Å arbeide og oppholde seg tett på Smedasundet er en kvalitet som ligger i Haugesunds-beboeres ryggmarg og vi ser frem til dette prosjektet står ferdig!
Oppdragsgiver Caiano Eiendom AS
Sted Smedasundet 77, Haugesund
Areal 7000 m²
Status Under bygging

I høst inviterte Caiano Eiendom 4 norske arkitektkontorer til en begrenset arkitektkonkurranse, for å belyse muligheter for utnyttelse av eiendommen Smedasundet 77 i Haugesund. Vi er glad for å kunne meddele idag at HOLON Arkitektur er utpekt som vinnere med forslaget «Brufjord»!

Oppgaven var å transformere eksisterende bebyggelse sammensatt av enkelstående hus, sjøhus, lavblokk og lagerbygninger, til et 3-ganger så stort romprogram innenfor eksisterende byggelinjer. Eiendommen ligger i et bykvartal med stor terrengforskjell og tett bebyggelse, med en komplisert infrastruktur tett opp til byens viktigste byrom, kaipromenaden.Vårt forslag, «Brufjord», fokuserer på fleksible forbindelser og attraktive plassdannelser på alle nivåer rundt bygningsmassen. Ved å tilrettelegge for aktive arealer mot terreng der hvor mennesker ferdes, viskes skillet mellom ute- og inne-rom bort, og sørger for en mer fleksibel bruk av arealene inne. Attraktive, ekstroverte utleielokaler i de to første etasjene åpner seg ut mot havnepromenaden, og vil kunne styrke byrommet og åpne opp for flere gode møtesteder.

I de øvrige fire etasjene, er det foreslått 3 punkthus organisert rundt et skjermet byrom og felles gårdshage mot øst. Med sin mer fragmenterte form skaper de siktlinjer mellom byen og sundet, samt at de sørger for optimale lysforhold. Disse skaper en ny silhuett mot sundet, med sin moderne tolkning av den tradisjonelle sjøhusbebyggelsen. Disse er tenkt bygget i massivtre, og skal kunne romme alt fra servicefunksjoner, kultur, kontor og boliger. Byggene skal imøtekomme bærekraftige prinsipper for moderne byggteknikk og har en målsetting om BREEAM excellent sertifisering.

Lukk