Nye lokaler til Sandes Sparebank, samt restaurant og utleie kontorer.

Dette er det første bygget i utviklingen av Sandnes Indre Havn.

Området er en del av “Framtidens Byer”.