Detaljregulering av nye boliger ved havnepromenaden i Sandnes sentrum.