«Liv laga» er konkurranseforslaget til ny kirke i Sædalen, satt sammen av  HOLON Arkitektur, Ratio og Stoltz Entreprenør. Vi nådde dessverre ikke helt opp, men forslaget ble godt mottatt og tok en  solid andreplass.

Sædalen menighet ble etablert i 2006, samtidig med utbyggingen av området. Menigheten holder i dag til på en skole. Her benyttes gymsalen flittig til aktiviteter, mange fysiske sådan. Den nye kirken i Sædalen har behov for rom som kan fylles med aktiviteter av ulik art, fra de små og introverte, til store og fleksible arealer som kan romme både mange mennesker og forskjellige uttrykksformer, alt innenfor kirkens og troens rammer og identitet.

HOLON ønsket å tilrettelegge for det sosiale livet for alle aldre i kirkebygget, samt mellom kirkebygget og fremtidig sentrumsbebyggelse i Sædalen. Kirketomten har åpenbare naturkvaliteter, og spesielt i overgangen mot naturen og friluftsområdet i nord/ nordvest tilrettelegger prosjektet for fine aktiviteter for barn- og unge. Vi hadde også som målsetting å skape et kirkerom hvor man kunne finne naturlig ro og fred, men som også kunne være både synlig og lett tilgjengelig i sentrum av et fremtidig Sædalen. Vi ønsket at både et uformelt besøk i kirken og deltagelse i kirkelige handlinger skulle gi en god fellesskapsfølelse.

Kirkeanlegget skulle fremstå som et tydelig Gudshus, og fungere som et møtested mellom folk og mellom den enkelte og Gud – det skulle favne både det hverdagslige livet og livets mest hellige dager. Det skulle være nøkternt, fleksibelt og kunne brukes til alt fra leksehjelp, ulike arrangementer som konserter og temakvelder til dåp og begravelser.

Kirken skulle være et levende midtpunkt i sentrum, den skulle være fremtidsrettet, inkluderende og identitetsskapende. Kirken skulle gi eierskap og stolthet til Sædalen og samle bygda til en felles møteplass omkranset av et mangfold av aktiviteter og velduftende bakverk, spesielt på søndager (!).