Holon

This is my archive

Smedasundet 77

I Smedasundet, like under Risøybroa, inn mot Vedalmenningen, på indre kai, ligger 3 bygg klynget sammen. Tross ulike byggelinjer, møneretninger og materialbruk danner de en variert og harmonisk helhet. De danner indre kais sørlige fondvegg og avslutning. Det midterste bygget strekker seg… Read More

Panoramahyttene på Sandhåland

Alle foto: Ida Kristin Vollum _ Panoramahyttene Midt på Karmøys vestside ligger Sandhåland Camping. En liten campingplass ytterst på en bred og høy odde.  Odden stikker ut mellom en større sandstrand og beitemarker. Strandsonen består av gigantiske steinformasjoner. De ligner forstenede hvalrygger,… Read More

Frakkagjerd ungdomsskole

HOLON Arkitektur har sammen med GL prosjektservice, Sweco og BOGL landskapsarkitekter vunnet Tysvær kommunes konkurranse om nye Frakkagjerd ungdomsskole for 540 elever. Skolen er under oppføring, og er forventet ferdigstil sommer 2025.       Tysvær kommune ønsker bygge en skole som styrker elever og nærmiljø. Visjonen er en inspirerende,… Read More

Simlebu

Når Haugesund Turisforening utlyste en konkurranse om en ny turisthytte, gikk vi løs på oppgaven med en påstand om at: Haugesund Turistforening er tjent med å gjøre nye Simlebu til et ikonisk bygg du forstår i lag etter lag, som har en x-faktor, som elsker mennesker og fremstår som et… Read More

Sædalen kirke

Når Haugesund Turisforening utlyste en konkurranse om en ny turisthytte, gikk vi løs på oppgaven med en påstand om at: Haugesund Turistforening er tjent med å gjøre nye Simlebu til et ikonisk bygg du forstår i lag etter lag, som har en x-faktor, som elsker mennesker og fremstår som et… Read More

Øster Hus arena

Når Haugesund Turisforening utlyste en konkurranse om en ny turisthytte, gikk vi løs på oppgaven med en påstand om at: Haugesund Turistforening er tjent med å gjøre nye Simlebu til et ikonisk bygg du forstår i lag etter lag, som har en x-faktor, som elsker mennesker og fremstår som et… Read More

Turbohytta

Når Haugesund Turisforening utlyste en konkurranse om en ny turisthytte, gikk vi løs på oppgaven med en påstand om at: Haugesund Turistforening er tjent med å gjøre nye Simlebu til et ikonisk bygg du forstår i lag etter lag, som har en x-faktor, som elsker mennesker og fremstår som et… Read More

Friluftshuset Vest

Når Haugesund Turisforening utlyste en konkurranse om en ny turisthytte, gikk vi løs på oppgaven med en påstand om at: Haugesund Turistforening er tjent med å gjøre nye Simlebu til et ikonisk bygg du forstår i lag etter lag, som har en x-faktor, som elsker mennesker og fremstår som et… Read More

Langfoss

Når Haugesund Turisforening utlyste en konkurranse om en ny turisthytte, gikk vi løs på oppgaven med en påstand om at: Haugesund Turistforening er tjent med å gjøre nye Simlebu til et ikonisk bygg du forstår i lag etter lag, som har en x-faktor, som elsker mennesker og fremstår som et… Read More

ACV-Museum

Når Haugesund Turisforening utlyste en konkurranse om en ny turisthytte, gikk vi løs på oppgaven med en påstand om at: Haugesund Turistforening er tjent med å gjøre nye Simlebu til et ikonisk bygg du forstår i lag etter lag, som har en x-faktor, som elsker mennesker og fremstår som et… Read More

Lukk